Di Sản Của Gia-cốp

Article Index

 • Kỳ Tai Hại Của Gia-cốp

  Hãy nhìn vào tất cả rắc rối mà Gia-cốp có. Mọi thử thách ông trải qua đều được Đức Chúa Trời thiết kế để đối phó với con người thiên nhiên của ông. Những loại thử thách chúng ta đi qua sẽ là thử thách mà Chúa thiết kế để đối phó với người nam hay người nữ thiên nhiên chúng ta.

  Điều chúng ta thích nói là: “Đây là cuộc tấn công tài chánh của kẻ thù.” Có ba loại rắc rối. Có loại rắc rối trực tiếp đến từ kẻ thù. Paul cho biết: “...quỷ Sa-tan đã ngăn trở chúng tôi” (I Tê. 2:18). Rồi có loại rắc rối Đức Chúa Trời chuẩn bị để cứu chúng ta khỏi đó, nếu không thì chúng ta sẽ mang vào mình. Chúng ta gặp đủ rắc rối ở thế gian nầy, thế nhưng chúng ta đi lạc khỏi ý muốn Chúa và tự gánh lấy rắc rối Ngài không muốn chúng ta có. Song có loại rắc rối mà Đức Chúa Trời lại muốn chúng ta có. Thậm chí trong Ê-sai, Sa-tan còn được gọi là tôi tớ Đức Chúa Trời. Nhưng ngay cả cho dù đó có thể là cuộc tấn công của kẻ thù, “mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ðức Chúa Trời” (Rôm. 8:28). Hãy chỉ nghĩ về sự bắt bớ. Sự bắt bớ dọn sạch sự hâm hẩm và sợ hãi trong Hội Thánh— sự bắt bớ tống khứ các tín nhân hữu danh vô thực. Sự bắt bớ đến từ kẻ thù—tôi không cầu nguyện Đức Chúa Trời để bị bắt bớ.

  Tôi chứng kiến sự bắt bớ ở Israel và thật chẳng tốt đẹp gì. Chúng tôi sống tại Israel vào thập niên 80 khi Likud nắm quyền lực với đảng tôn giáo, và đảng tôn giáo đó đã làm những việc khủng khiếp.* Có việc đốt cháy các nhà thờ Đấng Mê-si. Tôi đã nhìn thấy sự bắt bớ, dù không tệ hại như những gì xảy ra ở các quốc gia Hồi giáo. Dĩ nhiên đó là kẻ thù, nhưng Đức Chúa Trời có mục đích. Ngài có mục đích ở Israel. Khi tôi đầu tiên di dân đến Israel vào thập niên 70, các tín nhân rất sợ làm chứng ở nơi công cộng. Nhưng sau khi các chỗ nhóm của họ bắt đầu bị đốt cháy ở Giê-ru-sa-lem, Ti-bê-ri-át, Ách-đốt, và những nơi khác, họ nói: “Sự khác biệt là gì? Tại sao chúng ta lại phải sợ?”

  *Đảng Likud (Phong Trào Tự Do Quốc Gia) là đảng chính trị cánh hữu ở Israel được Menachem Begin thành lập năm 1973. Đảng Likud là đảng cánh hữu đầu tiên chiến thắng trong cuộc tuyển cử 1977, và nắm quyền lực gần suốt thập niên 80, cho đến khi thất bại trong cuộc tuyển cử Knesset năm 1992. ND.

  Là tín nhân, chúng ta có các thử thách được Đức Chúa Trời thiết kể để đối phó với con người thiên nhiên.