Di Sản Của Gia-cốp

Article Index

 1. “Sa Ngã” Đối Đầu “Thiên Nhiên”

  Đức Chúa Trời Áp-ra-ham rất đúng là Đức Chúa Trời của lời hứa, Đức Chúa Trời Y-sác là Đấng ban con trai của lời hứa, song Đức Chúa Trời Gia-cốp là Đấng hoàn thiện các con của lời hứa. Gia-cốp đại diện con người thiên nhiên (natural man), không phải đơn giản là con người sa ngã (fallen man), mà là con người thiên nhiên—có sự khác biệt.

  Khi được dựng nên A-đam chẳng có sự không hoàn hảo (imperfections), nhưng rồi ông không được hoàn hảo (not perfected). Sự không hoàn hảo đến vì Sa Ngã (Fall). Sau khi được tái sanh, bởi đức tin Đức Chúa Trời tống khứ con người sa ngã khỏi chúng ta. Bởi đức tin, người nam hoặc người nữ sa ngã bị đóng đinh vào thập tự giá Chúa Jesus và họ được tái sanh—họ trở nên tạo vật mới. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời liên hệ với con người thiên nhiên sau khi chúng ta được tái sanh. “Nếu ai muốn theo Ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta” (Lu. 9:23). Con người sa ngã là một việc, con người thiên nhiên là một việc khác.

  Thật rất dễ dàng cho chúng ta vì Cơ Đốc nhân được thúc đẩy bởi các chủ tâm đẹp đẽ. Tôi biết những người đi đến công trường truyền giáo với ý định tốt lành. Họ nhìn thấy dân ngoại hư mất vì không có Phúc Âm, họ nhìn thấy kẻ nghèo khó dưới mức con người (sub-human), và là nhà giáo hoặc y khoa bác sĩ họ muốn giới thiệu Tin Lành cho những người đau khổ ở các nước đang phát triển. Động cơ của họ là đúng. Ca ngợi Đức Chúa Trời vì các động cơ tốt lành. Trước khi được cứu, họ chỉ muốn xây dựng sự nghiệp và kiếm tiền như bao kẻ khác, nhưng rồi họ đặt việc đó lên bàn thờ và nói rằng họ muốn đi đến công trường truyền giáo. Đây là những động cơ tốt lành. Là tín nhân, chúng ta có khuynh hướng thiên nhiên bị tác động bởi những động cơ tốt lành. Tuy nhiên, trong nền kinh tế của Đức Chúa Trời, những động cơ tân tiến và tốt lành đơn giản chỉ là bước thứ nhất—chúng ta phải được thúc đẩy đến với sứ mạng truyền giáo bởi Đức Thánh Linh. Gia-cốp là kẻ cố gắng để đạt được mục đích và phước hạnh Đức Chúa Trời bởi cảm nhận riêng mình. Động cơ của ông là đúng, nhưng ông hoàn thành với trạng huống tinh thần (mentality) “cứu cánh biện minh cho phương tiện (the ends justify the means).”

  Tôi đã chứng kiến rất nhiều tổ chức truyền giáo lớn và nhà thờ bắt đầu với động cơ tốt đẹp, nhưng cuối cùng rơi vào tình huống “cứu cánh biện minh cho phương tiện” và con người thiên nhiên tiếp quản. Tôi đã tham dự các buổi nhóm nơi những doanh nhân Cơ Đốc lớn muốn dâng hiến tài chánh cho truyền giáo, tôi đã tham dự buổi nhóm với các ban lãnh đạo truyền giáo, ban điều hành của những giáo phái, tất cả các buổi nhóm đó chỉ có hai phút cầu nguyện cho có lệ, và rồi bắt đầu việc đàm phán giống như các doanh nhân

  thế tục ở nhân gian. Động cơ họ thì đúng, nhưng trong cách suy nghĩ của họ cứu cánh— mục tiêu, luôn biện minh cho cách họ hành xử. Đó là con người thiên nhiên, là Gia-cốp. Gia-cốp ở trong họ, Gia-cốp ở trong tôi. Thật dễ dàng để tôi phê phán các bộ máy lớn điều hành truyền giáo nầy, ngoại trừ nếu tôi ở trong bộ máy điều hành truyền giáo, tôi có thể không có bất cứ điều gì tốt hơn. Thật rất dễ dàng để con người thiên nhiên tiếp quản. Khi chúng ta được tái sanh, Đức Chúa Trời xử lý người nam hay người nữ sa ngã, nhưng rồi Ngài bắt đầu liên hệ với người nam hoặc người nữ thiên nhiên.