Di Sản Của Gia-cốp

Article Index

1. Vấn Đề Của Các Chi Phái

Gia-cơ, tôi tớ Ðức Chúa Trời và Ðức Chúa Jesus Christ, đạt cho mười hai chi phái ở tan lạc, chúc bình an (Gia-cơ 1:1).

Có thể một số ý nghĩa thuộc linh dự định trong cách nói của Gia-cơ với “Mười Hai Chi Phái” song như một thể loại, các thư tín không sử dụng ý nghĩa hình thể học hoặc tượng trưng mà không làm ra vẻ các tín nhân hiểu ý nghĩa. Các thư tín phải được hiểu theo nghĩa đen.

Chúng ta biết trong Sách Lu-ca, bà tiên tri An-na từ chi phái A-se (Lu. 2:36). Hầu hết Cơ Đốc nhân có ý tưởng sai lầm rằng mười chi phái phía Bắc—nhưng tất cả chi phái Bên-gia-min, Giu-đa và dòng Lê-vi—đều bị đi làm phu tù. Đó là sai lầm, người trung tín ở Israel sẽ đi về phía Nam đến Giu-đa. (Người trung tín sẽ luôn lìa bỏ những Hội Thánh bất trung trước khi sự đoán phạt của Chúa giáng trên họ). Họ giữ nhân dạng mình trong thời kỳ Đền Thờ Thứ Nhì mọi cách cho đến thời kỳ của Chúa Jesus.

Ở Liên Hiệp Vương Quốc Anh (UK), điều mà ít nhất đã có từ thế kỷ trước gọi là “Anglo-Israelism.” Các ông bà tôi đến từ phía Bắc nước Anh (England), trừ ra một người bà là từ Glasgow (Scotland), và tôi gặp số người Anglo-Israelism ở Speaker’s Corner.* Họ có tất cả chất Anh ở Do Thái, một trong số họ mang danh hiệu, Giao Ước Với Con Người. Họ nói những việc như, “Sư tử Giu-đa là sư tử Scotland,” và khẳng định Quần Đảo Aran được đặt tên theo A-rôn.** Họ đã tạo ra tất cả. (Khi họ thấy con gái nhỏ của tôi sanh ở Israel và gia đình thì từ Scotland và England, họ nghĩ cô bé bước ra khỏi đĩa bay). Việc nầy hoàn toàn không có bất kỳ cơ sở nào trong Kinh Thánh hoặc nhân chủng học.

*Anglo-Israelism hay British-Israelism (chủ nghĩa Do Thái Anh), dựa trên giả thuyết người Tây và Bắc Âu là dòng dõi trực hệ của Mười Chi Phái Thất Lạc của người Do Thái cổ đại, đặc biệt ở Vương Quốc Anh. Họ cho rằng Hoàng Gia Anh là hậu duệ trực tiếp từ Vua Đa-vít. Speaker’s Corner hay Freedom of Speech, ở Công Viên Hyde Park, London. Speaker’s Corner là nơi mọi người được tự do nói lên ý tưởng mình, kể từ 1904 đến nay vào Chúa Nhật rất đông người đến để nghe và xem. ND.

**Aran Islands hay The Arans là nhóm ba đảo nằm ở cửa Vịnh Galway, bờ phía Tây Ireland. ND.

Theo nhân chủng học, dân Celtic không phải là quốc gia, mà thuộc nhiều giống dân: Có người Cornish, Scottish, Welsh, Irish. Những người nầy có các điểm chung nào đó. Nhưng các cư dân Quần Đảo Anh (British Isles) là dân Anglo-Saxons—Germanic. Rồi người Normans—Vikings đến Pháp, và sau đó đến Anh. Dân của nhiều tầng lớp xã hội đã xâm chiếm Vương Quốc Anh và phối hợp vào nhân dạng người Anh khoảng thời gian nhiều thế kỷ. Người Anh không phải là giống dân thuần chủng—họ chưa bao giờ là dân thuần chủng. Vì vậy làm thế nào dân ấy lại đạt được điều gì đó như Anglo-Israelism? Họ không có nét đặc trưng Xê-mít (Semitic). Hãy đi đến người với nét đặc trưng Xê-mít: Người Yemen, Do Thái, Sephardic, Ả-rập, Bedouins thuần huyết—họ có giống như dân đến từ Anh? Không. Hầu như thật tức cười cả về nhân chủng học cũng như thần học.

Mười hai chi phái là nền tảng, là cơ sở. Trong Khải Huyền 4 chúng ta thấy hai mươi bốn trưởng lão, dường như là mười hai sứ đồ và mười hai con trai Gia-cốp. Nhưng tất cả có cách thuộc linh hóa đúng cơ sở của mười hai chi phái.

Nếu đi đến tu viện Domitian Abbey (thuộc Công giáo La Mã) ở Jerusalem, chúng ta sẽ thấy hình ba vòng tròn đồng tâm giống như chiếc bánh bị cắt ra thành mười hai phần. Phần trong cùng chứa tên mười hai con trai của Gia-cốp, mười hai tổ phụ Israel, một người cho mỗi chi phái. Vòng tròn thứ hai tương ứng với mười hai con trai Gia-cốp, đại diện tên của mười hai Sứ Đồ. Bạn có thể đoán ở vòng tròn ngoài cùng là gì không? Vòng Hoàng Đạo (The Zodiac).*

*Hoàng Đạo (Zodiac) là vòng tròn được chia thành mười hai cung bằng nhau, mỗi cung 30 độ đại diện cho một thuộc bốn nhóm yếu tố (lửa, nước, khí, đất). Zodiac được các nhà chiêm tinh học Ba-by-lôn cổ đại tạo ra khoảng năm 1645 trước Chúa. Zodiac cũng tương tự “12 Con Giáp” của Trung Hoa. ND.

Tôi nhận được thư và email từ những người nghĩ rằng tôi suy đoán ra tất cả. Hãy tin tôi, tôi không suy đoán. Tôi có thể biết điều người ta nói về những sự như Khải Huyền đoạn 7—tôi biết các ý kiến được hoan nghinh, nhưng tôi sẽ không dạy điều gì đó trừ phi Đức Thánh Linh chỉ ra cho tôi ý nghĩa. Họ hỏi: “Vậy còn 144.000 người? Đức Chúa Trời làm sao biết người Do Thái hiện đại thuộc về chi phái nào? Bạn có nghĩ rằng họ là người Do Thái theo nghĩa đen không?”

Rõ ràng việc đóng ấn của 144.000 người Do Thái lập lại câu chuyện về Tiên Tri Ê- xê-chi-ên đi vào trong thành và ghi dấu sự xức dầu của Chúa trước khi sự phán xét hầu đến (Êxê. 9:4-8).