Di Sản Của Gia-cốp

Article Index

 • Khả Năng Thiên Nhiên Và Lời Kêu Gọi Của Đức Chúa Trời

  Thật tốt đẹp để làm nhà giáo; cũng rất tuyệt vời khi là bác sĩ y khoa. Có những quốc gia không bao giờ cho phép các nhà truyền giáo, nhưng sẽ thu nhận nhà giáo hoặc bác sĩ y khoa. Đó là cách mang Tin Lành vào các đất nước nào đó. Thật tốt để là nhạc sĩ, nhưng để là nhạc sĩ chơi giỏi “âm nhạc Cơ Đốc” là một việc—để lãnh đạo thờ phượng dưới sự xức dầu của Đức Thánh Linh lại là việc khác. Để là bác sĩ y khoa tốt là một việc, nhưng để làm nhà truyền giáo y tế được Đức Thánh Linh xức dầu lại là việc khác. Người nam và người nữ thiên nhiên phải đi đến với (bị đóng đinh trên) thập tự giá—không chỉ tội nhân, không chỉ gã buôn bán ma túy, không chỉ kẻ gian dâm, mà toàn bộ con người phải đi đến thập tự giá, và sau đó Đức Chúa Trời trong quyền năng sự phục sinh có thể sử dụng khả năng con người, nghề nghiệp, giáo dục của họ.

  Gia-cốp có tất cả những điều nầy. Ông là người thông minh, lanh lợi. Ông thông minh và lanh lợi đến nỗi kết quả ngược lại sự mong đợi, người Do Thái là như vậy. Bằng cách nào đó người Do Thái biết rằng họ bị buộc phải khéo léo và thông minh, đó là lý do tại sao họ kết thúc trong các vụ thảm sát và tòa án dị giáo*—nó đốt lửa chặn trên họ, và sẽ đốt lửa chặn trên chúng ta. Khi chúng ta tin cậy con người thiên nhiên và nghĩ, “ta là doanh nhân tốt” hoặc bất kỳ khả năng gì chúng ta có (Đức Chúa Trời ban cho chúng ta), Chúa sẽ không sử dụng cho đến khi chúng đi đến thập tự giá. Con người thiên nhiên phải bị đóng đinh trên (đi đến) thập tự giá.

  *Nguyên văn “pogroms” nói đến các cuộc thảm sát dân Do Thái ở Nga và Đông Âu dưới thời Nga Hoàng. Giữa năm 1881 và 1906 hơn một triệu người Do Thái đã đến New York, chạy trốn khỏi các vụ thảm sát đó. Tòa Án Dị Giáo (inquisition) của giáo hội Công giáo La Mã thiết lập từ thể kỷ 12 với mục đích chống lại dị giáo. Trong thời kỳ Cải Chánh, hàng ngàn người đã bị Tòa Án Dị Giáo thiêu chết ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. ND.

  Có bốn giai đoạn trong cuộc đời Gia-cốp. Sáng Thế Ký 25-27 là giai đoạn Gia-cốp vốn là như vậy. Thật được khích lệ khi chúng ta thấy phương cách cùng một số việc ông làm, thế nhưng dù thế nào đi nữa, Đức Chúa Trời đã yêu thương và chọn ông. Điều đó

  cho tôi rất nhiều bảo đảm và an ủi. Sáng 28-31 là thử thách và tan vỡ của Gia-cốp, nhưng rồi đến điểm khủng hoảng thật sự trong Sáng 32-36, “Trải Nghiệm Gia-bốc (Jabbok Experience)”—bị đánh trật xương hông về đời sống thiên nhiên ông. Cuối cùng ở Sáng 37-50 đến trái bình an công chính. Thế nhưng thậm chí vào cuối đời lúc đã già, Gia-cốp nói: “...các năm của đời tôi lấy làm ngắn ngủi và lại nhọc nhằn” (Sáng 47:9). Không có quá nhiều những người vĩ đại trong Thánh Kinh đã chết sung sướng, nhưng hầu như tất cả đều sung sướng chết.

  Khi chúng ta quá tốt ở thế gian nầy, tất cả chúng ta phải có thập tự giá. Tại sao? Nếu không, chúng ta bắt đầu tin cậy thế gian nầy và thoải mái vào đó. Thập tự giá thật tốt để giữ chúng ta khỏi rắc rối. Chúng ta rất giỏi về việc đưa chính mình vào rắc rối, bởi vì chúng ta là những tạo vật mới sống trong con người thiên nhiên. Lần nữa, Gia-cốp có lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng luôn cố gắng để có bằng sức riêng ông. Ông khéo léo, thông minh. Ông giỏi mưu mô và thao túng kẻ khác tự cho mình là khéo léo, thông minh và giỏi mưu mô. Phước hạnh được ban cho ông trong lời hứa của Đức Chúa Trời, nhưng ông lại cảm thấy mình phải có được bằng sức riêng.

  Kinh Thánh cho biết trong thư Ti-mô-thê rằng có những việc lành Chúa đã định sẵn trước cho chúng ta, bởi sự kêu gọi thánh từ trước muôn đời vô cùng (II Tim. 1:9). Chúng ta không đơn giản được tái sanh để đi đến thiên đàng—đó là lẽ thật sau cùng, nhưng chúng ta được tái sanh để làm việc gì đó ngay bây giờ. Ở vài điểm trong cuộc đời, Chúa sẽ chỉ rõ cho chúng ta đó là gì—các ân tứ, mục vụ của chúng ta,... vân vân. Nhưng xu hướng thiên nhiên trong bản chất con người chúng ta sẽ là có được theo khả năng mình. “Tôi là doanh nhân giỏi,” “tôi là nhà giáo tốt,” “tôi là phát ngôn viên lưu loát,” “tôi là nhà tổ chức đại tài,” “tôi là nhạc sĩ danh tiếng”— xu hướng thiên nhiên sẽ là phải cố có được theo các thiết bị thiên nhiên riêng của chúng ta. Đó là những gì phải đi đến thập tự giá.