vietnam

Di Sản Của Gia-cốp

Phần I – Bài Học Cho Mọi Tín Nhân Gia-cốp (Ya’aqob) là tên của ông cố tôi. Tôi thường nói đùa rằng Gia-cốp nghĩa là “kẻ bịp bợm, lừa đảo…

Chúa Jesus Trong Kinh Talmud*

Cùng với mọi sứ mạng truyền giáo khác cho người Do Thái, điều gây đau đớn và khiến tôi lo lắng, đó là có rất nhiều Cơ Đốc nhân, những người…

CHÚA JESUS TRONG VƯỜN (Jesus in the Garden)

Phần 1: Giới Thiệu Hai A-đam Lõa Lồ Và Lá Cây Vả Người Nam Và Người Nữ, Cả Hai Đều Sa Ngã Việc Xảy Ra Trong Vườn Con Rắn Và Người Nữ Ngã…

Copyright © 2024 Moriel - God is my Teacher. All Rights Reserved.

This Joomla Site is Maintained by Cybersalt Consulting LTD.